تعداد دفاع‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی: 6 تعداد دفاع‌های علوم زمین: 5 تعداد دفاع‌های معماری و شهرسازی: 4 تعداد دفاع‌های الهیات و ادیان: 3 تعداد دفاع‌های مهندسی مکانیک و انرژی: 3 تعداد دفاع‌های مهندسی عمران، آب و محیط زیست: 3 تعداد دفاع‌های مدیریت و حسابداری: 3 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری زیستی: 2 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات: 2 تعداد دفاع‌های ادبیات و علوم انسانی: 2 تعداد دفاع‌های اقتصاد و علوم سیاسی: 2 تعداد دفاع‌های علوم شناختی و مغز: 2 تعداد دفاع‌های علوم شیمی و نفت: 1 تعداد دفاع‌های بنیاد ایران‌شناسی: 1 تعداد دفاع‌های علوم محیطی: 1 تعداد دفاع‌های علوم ورزشی و تندرستی: 1 تعداد دفاع‌های علوم ریاضی: 1 تعداد دفاع‌های فیزیک: 1 تعداد دفاع‌های لیزر و پلاسما: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - کنترل و قدرت: 1 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری های پزشکی: 1 تعداد دفاع‌های مرکز تحقیقات پروتئین: 0 تعداد دفاع‌های فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا: 0 تعداد دفاع‌های خانواده: 0 تعداد دفاع‌های مهندسی و علوم کامپیوتر: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات میان رشته ای قرآن: 0 تعداد دفاع‌های فضای مجازی: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات بنیادین علم و فناوری: 0 تعداد دفاع‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی: 0
تعداد دفاع‌های لیزر و پلاسما: 3 تعداد دفاع‌های ادبیات و علوم انسانی: 2 تعداد دفاع‌های اقتصاد و علوم سیاسی: 1 تعداد دفاع‌های علوم ریاضی: 1 تعداد دفاع‌های علوم زمین: 1 تعداد دفاع‌های علوم شناختی و مغز: 1 تعداد دفاع‌های علوم شیمی و نفت: 1 تعداد دفاع‌های علوم ورزشی و تندرستی: 1 تعداد دفاع‌های الهیات و ادیان: 0 تعداد دفاع‌های بنیاد ایران‌شناسی: 0 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری زیستی: 0 تعداد دفاع‌های فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا: 0 تعداد دفاع‌های خانواده: 0 تعداد دفاع‌های علوم محیطی: 0 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - کنترل و قدرت: 0 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات: 0 تعداد دفاع‌های مرکز تحقیقات پروتئین: 0 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری های پزشکی: 0 تعداد دفاع‌های مهندسی و علوم کامپیوتر: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات میان رشته ای قرآن: 0 تعداد دفاع‌های فضای مجازی: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات بنیادین علم و فناوری: 0 تعداد دفاع‌های مهندسی مکانیک و انرژی: 0 تعداد دفاع‌های مهندسی عمران، آب و محیط زیست: 0 تعداد دفاع‌های مدیریت و حسابداری: 0 تعداد دفاع‌های معماری و شهرسازی: 0 تعداد دفاع‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی: 0 تعداد دفاع‌های فیزیک: 0 تعداد دفاع‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی: 0

این سامانه به‌منظور اطلاع‌رسانی برنامه‌های زمان‌بندی دفاع دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شده است. لازم به‌ذکر است، جدول زیر در ابتدا شامل اطلاعات برنامه‌های دفاع دو هفته جاری است. شما از طریق بخش جستجو می‌توانید برنامه‌های دفاع‌های قبلی یا بعدی را نیز جستجو کنید. همچنین به‌منظور بستن یا باز کردن پنل جستجوی پیشرفته روی آیکون مثلث کنار نام آن کلیک نمایید.

جستجوی پیشرفته
 
عنوان پایان‌نامه/رساله:
مکان دفاع:
دانشجو:
استاد راهنما:
دانشکده/پژوهشکده:
مقطع تحصیلی:
داوران:
تاریخ دفاع از:
تاریخ دفاع تا:


 
برنامه دفاع‌های تحصیلات تکمیلی:
امروز: 1403/3/8