تعداد دفاع‌های مهندسی عمران، آب و محیط زیست: 10 تعداد دفاع‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی: 10 تعداد دفاع‌های معماری و شهرسازی: 7 تعداد دفاع‌های ادبیات و علوم انسانی: 7 تعداد دفاع‌های علوم زمین: 7 تعداد دفاع‌های الهیات و ادیان: 4 تعداد دفاع‌های مدیریت و حسابداری: 4 تعداد دفاع‌های مهندسی مکانیک و انرژی: 4 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری زیستی: 4 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات: 3 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - کنترل و قدرت: 2 تعداد دفاع‌های لیزر و پلاسما: 2 تعداد دفاع‌های اقتصاد و علوم سیاسی: 2 تعداد دفاع‌های علوم ریاضی: 2 تعداد دفاع‌های علوم شناختی و مغز: 2 تعداد دفاع‌های علوم شیمی و نفت: 2 تعداد دفاع‌های بنیاد ایران‌شناسی: 1 تعداد دفاع‌های علوم محیطی: 1 تعداد دفاع‌های علوم ورزشی و تندرستی: 1 تعداد دفاع‌های فیزیک: 1 تعداد دفاع‌های فضای مجازی: 1 تعداد دفاع‌های مطالعات بنیادین علم و فناوری: 1 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری های پزشکی: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی و علوم کامپیوتر: 1 تعداد دفاع‌های مرکز تحقیقات پروتئین: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات میان رشته ای قرآن: 0 تعداد دفاع‌های فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا: 0 تعداد دفاع‌های خانواده: 0 تعداد دفاع‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی: 0
تعداد دفاع‌های علوم زمین: 6 تعداد دفاع‌های لیزر و پلاسما: 4 تعداد دفاع‌های ادبیات و علوم انسانی: 3 تعداد دفاع‌های مدیریت و حسابداری: 2 تعداد دفاع‌های اقتصاد و علوم سیاسی: 1 تعداد دفاع‌های فیزیک: 1 تعداد دفاع‌های علوم ریاضی: 1 تعداد دفاع‌های علوم ورزشی و تندرستی: 1 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری زیستی: 1 تعداد دفاع‌های علوم شناختی و مغز: 1 تعداد دفاع‌های علوم شیمی و نفت: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی مکانیک و انرژی: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی و علوم کامپیوتر: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - کنترل و قدرت: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات: 0 تعداد دفاع‌های مرکز تحقیقات پروتئین: 0 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری های پزشکی: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات میان رشته ای قرآن: 0 تعداد دفاع‌های فضای مجازی: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات بنیادین علم و فناوری: 0 تعداد دفاع‌های مهندسی عمران، آب و محیط زیست: 0 تعداد دفاع‌های بنیاد ایران‌شناسی: 0 تعداد دفاع‌های فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا: 0 تعداد دفاع‌های خانواده: 0 تعداد دفاع‌های علوم محیطی: 0 تعداد دفاع‌های الهیات و ادیان: 0 تعداد دفاع‌های معماری و شهرسازی: 0 تعداد دفاع‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی: 0 تعداد دفاع‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی: 0

این سامانه به‌منظور اطلاع‌رسانی برنامه‌های زمان‌بندی دفاع دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شده است. لازم به‌ذکر است، جدول زیر در ابتدا شامل اطلاعات برنامه‌های دفاع دو هفته جاری است. شما از طریق بخش جستجو می‌توانید برنامه‌های دفاع‌های قبلی یا بعدی را نیز جستجو کنید. همچنین به‌منظور بستن یا باز کردن پنل جستجوی پیشرفته روی آیکون مثلث کنار نام آن کلیک نمایید.

جستجوی پیشرفته
 
عنوان پایان‌نامه/رساله:
مکان دفاع:
دانشجو:
استاد راهنما:
دانشکده/پژوهشکده:
مقطع تحصیلی:
داوران:
تاریخ دفاع از:
تاریخ دفاع تا:


 
برنامه دفاع‌های تحصیلات تکمیلی:
امروز: 1403/4/4
تعداد نتایج: 20 ردیف اطلاعات
 
ردیف  چکیده  روز دفاع تاریخ دفاع  ساعت دفاع  نام و نام‌خانوادگی دانشجو عنوان پایان‌نامه/رساله   نام دانشکده/پژوهشکده   مقطع تحصیلی مکان دفاع   اساتید راهنما  اساتید مشاور  داوران
1 شنبه1403/04/0211:00محمدرضا اصلانیطراحی یک سیستم انتقال توان بی سیم برای کاربردهای اینترنت اشیاءدانشکده مهندسی برق - الکترونیک و مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, دفاعیه 2مسعود مقدادی نیشابوری امید هاشمی پورتفرشی، علی جلالی‌
2 شنبه1403/04/0210:00محمدمهدی ظفرنواییبررسی حذف داروی کاربامازپین از آب به روش انعقاد الکتریکیدانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوستهدکتر حسابی, 314-پردیس شهید عباسپورنادر سلمانی خاصعباس شویدیگاگیک بدلیانس قلی کندی، بیژن یگانه‌
3 شنبه1403/04/0215:30امیر شمگانیتحلیل شباهت لرزه ای بر اساس تئوری موجک و کاربرد آن در مقایسه شتابنگاشتهادانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته حمید صفاری محمود رضا شیراوند‌، حمید زعفرانی ‌
4 شنبه1403/04/0211:00مجتبی شهسواریمدل سازی عددی جوشش ماسه در نتیجه ی روانگرایی خاک های ماسه ای سستدانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته علی نورزاد مصطفی زمانیان، حمید محمدنژاد‌
5 یک‌شنبه1403/04/0310:00مسعود عادلی رادکنترل پیش بین مقاوم سیستم های تکه ای مستوی با نقطه کار متغیردانشکده مهندسی برق - کنترل و قدرتدکتری تخصصیدکتر هشترودی, اتاق سمینارعلی اکبر افضلیانمجتبی نوری منظر، محسن منتظری، وحید بدری‌، محمد حائری‌، محمدرضا جاهد مطلق‌،
6 دوشنبه1403/04/0411:00ریحانه ولی بیکطراحی کنترل کننده برای تحریک عمیق ناحیه ی BG مغز جهت بهبود بیماری پارکینسوندانشکده مهندسی برق - کنترل و قدرتکارشناسی ارشد ناپیوستهدکتر هشترودی, اتاق سمینارفاطمه جهانگیری حسین آبادی، مصطفی عابدی علیرضا یزدی زاده، مجتبی نوری منظر‌
7 دوشنبه1403/04/0413:30محمدجواد نوروزمنشعدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در مسکن مهر شهر جدید پردیسدانشکده معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معماری و شهرسازی, سالن دفاعوحیده ابراهیم نیا سحر ندایی طوسی، بهزاد ملک پوراصل‌
8 دوشنبه1403/04/0412:30زهرا ابراهیمیبرنامه‌ریزی فضایی بر پایه نقش لجستیک (نمونه مطالعاتی: بندر گناوه)دانشکده معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معماری و شهرسازی, سالن دفاعوحیده ابراهیم نیا سحر ندایی طوسی، بهزاد ملک پوراصل‌
9 دوشنبه1403/04/0410:00محمدمهدی جعفریبررسی جایگاه مردم در تشکیل و اداره حکومت اسلامی براساس سه نظریه نصب ، انتخاب و جمع با تاکید بر نظرات امام خمینی و آیت الله سیدکاظم حائری و شیخ محمدمهدی شمس الدیندانشکده الهیات و ادیانکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معارف, کارگاه گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیسیدمحمدرضا مرندییوسف خان محمدیهادی جلالی اصل، علی قاسمی‌
10 چهارشنبه1403/04/0611:00فاطمه رضائیتحلیلFMRI شبکه های مغزی افراد اتیسم در حین رشد با روش نظریه توازن ناهمگونپژوهشکده علوم شناختی و مغزکارشناسی ارشد ناپیوسته غلامرضا جعفری سیدعلی حسینی اسفیدواجانی، رضا خسروآبادی‌، سیدعلی حسینی اسفیدواجانی ‌
11 شنبه1403/04/0911:00نازیلا کریمیان سیچانیبهینه سازی شکل موج رادار چند ورودی-چند خروجی پهن بانددانشکده مهندسی برق - الکترونیک و مخابراتدکتری تخصصیساختمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, دفاعیه 2اسفندیار مهرشاهی عباس پیرهادی، فرح ترکمنی آذر‌، رمضانعلی صادق زاده‌، مجید طیرانی‌،
12 شنبه1403/04/0908:30علی وکیلیمشخصات مصالح ، عملکرد و طراحی جزئیات در سیستم نمای پرده باران پنل های آجریدانشکده معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معماری و شهرسازی, سالن دفاعرهام افغانی خراسکانی، سهراب ویسه امیررضا اردکانی، علی شفاعت‌
13 شنبه1403/04/0908:00علی نفرکنترل پارامترهای انتشاری موج در محیط انتقال کایرال الکترومغناطیسیدانشکده مهندسی برق - الکترونیک و مخابراتدکتری تخصصی اسفندیار مهرشاهی، شکراله کریمیان شهروز اسدی، عباس پیرهادی‌، مجید طیرانی‌، زهرا قطان‌،
14 شنبه1403/04/0908:00کیمیا ملکیتحلیل ساختار بازار روغن های گیاهی در اقتصاد ایراندانشکده اقتصاد و علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم اقتصادی و سیاسی, 305مرتضی تهامی پور زرندیعلی اکبر عرب مازارفاضل مریدی فریمانی، زریر نگین تاجی‌
15 شنبه1403/04/0911:00اسداله طاحونیطراحی ساختمان بلند مرتبه-استفاده از روش بهینه سازی توپولوژی جهت دستیابی به فرم بهینه دایاگریددانشکده معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معماری و شهرسازی, سالن دفاعمتین علاقمندان، رهام افغانی خراسکانیمحمد تحصیلدوستمحمدرضا حافظی، امیررضا اردکانی‌
16 شنبه1403/04/0910:00الیزاوتا بابروسکیآداب و آداب دانی ایرانیان در آثار سیاحان قرن 19 روسیه (بر اساس چهار سفرنامه ترجمه نشده برزین، لمنیتسکی، تسیکولین و الیسیو)دانشکده بنیاد ایران‌شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته جان اله کریمی مطهر بهاره چراغی‌
17 شنبه1403/04/0910:00فاطمه مرادعلیانبهینه سازی سیستم دیوار خارجی با بلوک سفالی نوین عایق حرارتیدانشکده معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معماری و شهرسازی, سالن دفاعمحمدرضا حافظی، سهراب ویسه امیررضا اردکانی، محسن سرتیپی پور‌
18 دوشنبه1403/04/1115:00بانیپال تاتارومقایسه اکسایش چربی و کربوهیدرات در مردان دارای اضافه وزن پس از فعالیت سرعتی تناوبی و میان وعده ای هم حجم در طی یک روزدانشکده علوم ورزشی و تندرستیدکتری تخصصی افشار جعفری سجاد احمدی زاد، محمد فشی‌، عباس گائینی‌، مینو باسامی‌،
19 دوشنبه1403/04/1109:00معصومه شاهی خلیل آبادتعیین عوامل خطر درونی آسیب های اسکلتی-عضلانی تکواندو کاران نخبه ایران با استفاده از سیستم نظارت آسیب ورزشیدانشکده علوم ورزشی و تندرستیکارشناسی ارشد ناپیوسته مصطفی زارعیمهدی حسین زادهامیرحسین براتی، مهدی قیطاسی‌
20 دوشنبه1403/04/1113:00سیدمهرداد میریاثر تحریک آندی قشر پیش پیشانی خلفی جانبی بر روی حافظه کاری: نقش عملکرد پایه و دشواری تکلیفدانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم تربیتی و روانشناسی, کلاس شماره 316وحید نجاتی حمیدرضا پوراعتماد، خاطره برهانی‌، خاطره برهانی ‌