تعداد دفاع‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی: 15 تعداد دفاع‌های مدیریت و حسابداری: 14 تعداد دفاع‌های مهندسی عمران، آب و محیط زیست: 12 تعداد دفاع‌های ادبیات و علوم انسانی: 12 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری زیستی: 10 تعداد دفاع‌های معماری و شهرسازی: 10 تعداد دفاع‌های علوم زمین: 9 تعداد دفاع‌های مهندسی مکانیک و انرژی: 4 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - کنترل و قدرت: 4 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات: 4 تعداد دفاع‌های علوم ورزشی و تندرستی: 4 تعداد دفاع‌های الهیات و ادیان: 4 تعداد دفاع‌های اقتصاد و علوم سیاسی: 4 تعداد دفاع‌های لیزر و پلاسما: 3 تعداد دفاع‌های علوم ریاضی: 3 تعداد دفاع‌های علوم شناختی و مغز: 3 تعداد دفاع‌های علوم شیمی و نفت: 3 تعداد دفاع‌های بنیاد ایران‌شناسی: 2 تعداد دفاع‌های علوم محیطی: 2 تعداد دفاع‌های خانواده: 1 تعداد دفاع‌های فیزیک: 1 تعداد دفاع‌های فضای مجازی: 1 تعداد دفاع‌های مطالعات بنیادین علم و فناوری: 1 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری های پزشکی: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی و علوم کامپیوتر: 1 تعداد دفاع‌های مرکز تحقیقات پروتئین: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات میان رشته ای قرآن: 0 تعداد دفاع‌های فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا: 0 تعداد دفاع‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی: 0
تعداد دفاع‌های علوم زمین: 7 تعداد دفاع‌های علوم ورزشی و تندرستی: 4 تعداد دفاع‌های لیزر و پلاسما: 4 تعداد دفاع‌های ادبیات و علوم انسانی: 4 تعداد دفاع‌های فیزیک: 3 تعداد دفاع‌های مهندسی و علوم کامپیوتر: 2 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - کنترل و قدرت: 2 تعداد دفاع‌های مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات: 2 تعداد دفاع‌های مدیریت و حسابداری: 2 تعداد دفاع‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی: 1 تعداد دفاع‌های اقتصاد و علوم سیاسی: 1 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری زیستی: 1 تعداد دفاع‌های علوم شناختی و مغز: 1 تعداد دفاع‌های علوم شیمی و نفت: 1 تعداد دفاع‌های علوم ریاضی: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی مکانیک و انرژی: 1 تعداد دفاع‌های مهندسی عمران، آب و محیط زیست: 0 تعداد دفاع‌های مرکز تحقیقات پروتئین: 0 تعداد دفاع‌های علوم و فناوری های پزشکی: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات میان رشته ای قرآن: 0 تعداد دفاع‌های فضای مجازی: 0 تعداد دفاع‌های مطالعات بنیادین علم و فناوری: 0 تعداد دفاع‌های بنیاد ایران‌شناسی: 0 تعداد دفاع‌های الهیات و ادیان: 0 تعداد دفاع‌های فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا: 0 تعداد دفاع‌های خانواده: 0 تعداد دفاع‌های علوم محیطی: 0 تعداد دفاع‌های معماری و شهرسازی: 0 تعداد دفاع‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی: 0

این سامانه به‌منظور اطلاع‌رسانی برنامه‌های زمان‌بندی دفاع دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شده است. لازم به‌ذکر است، جدول زیر در ابتدا شامل اطلاعات برنامه‌های دفاع دو هفته جاری است. شما از طریق بخش جستجو می‌توانید برنامه‌های دفاع‌های قبلی یا بعدی را نیز جستجو کنید. همچنین به‌منظور بستن یا باز کردن پنل جستجوی پیشرفته روی آیکون مثلث کنار نام آن کلیک نمایید.

جستجوی پیشرفته
 
عنوان پایان‌نامه/رساله:
مکان دفاع:
دانشجو:
استاد راهنما:
دانشکده/پژوهشکده:
مقطع تحصیلی:
داوران:
تاریخ دفاع از:
تاریخ دفاع تا:


 
برنامه دفاع‌های تحصیلات تکمیلی:
امروز: 1403/4/24
تعداد نتایج: 33 ردیف اطلاعات
 
ردیف  چکیده  روز دفاع تاریخ دفاع  ساعت دفاع  نام و نام‌خانوادگی دانشجو عنوان پایان‌نامه/رساله   نام دانشکده/پژوهشکده   مقطع تحصیلی مکان دفاع   اساتید راهنما  اساتید مشاور  داوران
1 شنبه1403/04/2310:30صفورا صادقی برزانیبرازش جامع مدل استاندارد و تحلیل و بررسی برخورد دهنده هادانشکده فیزیکدکتری تخصصیساختمان علوم, دفاعشهو عبدالسلام سیامک سادات گوشه، سیدمحمدصادق موحد‌، صدیقه دلدار‌، فروه نازیلا محمودی‌،
2 شنبه1403/04/2311:00محمدهادی منصوریبرسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار با بروز و اندازه حباب در بورس اوراق بهادار تهراندانشکده مدیریت و حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان مدیریت و حسابداری, دویست و سیزدهمحمد اصولیانسیدجلال صادقی شریفاحمد بدری، محمد حسن نژاد‌
3 شنبه1403/04/2310:00هادی حسن زادهنقش عقلانیت و احساسات در سیاست خارجی :بررسی موردی برجام و احیای آندانشکده اقتصاد و علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم اقتصادی و سیاسی, 201حیدرعلی مسعودیسید محمدعلی حسینی زادهامیرمحمد حاجی یوسفی، داود غرایاق زندی‌
4 یک‌شنبه1403/04/2409:00مهزاد ارشادیکاربرد روش هوش مصنوعی در پیش بینی غلظت آلاینده های هوا (مطالعه موردی: شهر تهران)دانشکده علوم محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته یوسف رشیدی افسانه شهبازی، فراهم احمدزاده‌، فراهم احمدزاده ‌
5 یک‌شنبه1403/04/2412:00علی قنبریبررسی ویژگی های نان متریک دندانی در اسکلت های بالغ محوطه چگاسفلیدانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان ادبیات و علوم انسانی, باستان شناسیکامیار عبدی امیرصادق نقشینه، ایمان مصطفی پور‌
6 شنبه1403/04/3010:00علی میرزائیبررسی مقایسه ای امتناع دموکراسی اسلامی در اندیشه محمد تقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم اقتصادی و سیاسی, 302منصور میراحمدی چناروئیهرضا نجف زادهاسحق سلطانی، سید محمدعلی حسینی زاده‌
7 شنبه1403/04/3010:00کامیار یونسیبیوستراتیگرافی سازند سورگاه با تکیه بر نانوفسیل های آهکی در جنوب شرق زون ساختاری لرستان (نواحی خرم آباد، پلدختر و کوهدشت)دانشکده علوم زمیندکتری تخصصی انوشیروان لطفعلی کنیهرمز قلاوند، عباس صادقی، محبوبه حسینی برزی‌، امیرمحمد جمالی‌، اعظم ماهانی پور‌،
8 شنبه1403/04/3008:00محمدباقر قربانیتسریع الگوریتم حداقل مربعات متناوب (ALS) با استفاده از ابزار پردازش سریع با رویکرددانشکده علوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم ریاضی, 201کوروش پرند، محمود فضلعلی هادی فراهانی، سعیدرضا خردپیشه‌
9 شنبه1403/04/3008:00وحید باروق میاندوآبکنترل خواص ترابردی لایه های فرومغناطیس CoFeSiB و NiFe در مجاورت الکترولیت مایعدانشکده فیزیکدکتری تخصصیساختمان علوم, دفاعسیدمجید محسنی ارمکیمجید قناعت شعارامیرمهدی ساعدی ، علی صادقی‌، علیرضا مشفق‌، محمدرضا کلاه دوز اصفهانی‌،
10 شنبه1403/04/3010:00بهاره امینیطراحی پارک های کوچک محلی با هدف بهبود شرایط اقلیمیدانشکده معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معماری و شهرسازی, سالن دفاعمرتضی ادیب سعید نوروزیان ملکی، سیدحسن تقوائی‌
11 شنبه1403/04/3011:00سارا آرین نمازیبررسی تاثیر فوری تماشای تلویزیون بر کارکردهای اجرایی کودکان: یک مطالعه تحولیپژوهشکده علوم شناختی و مغزکارشناسی ارشد ناپیوسته سعید صادقی وحید نجاتی، حمیدرضا پوراعتماد‌، وحید نجاتی ‌
12 شنبه1403/04/3011:00مینا محمدصالحیتبیین دوران پسانوفهم گرایی درعرصه مطالعات برنامه درسیدانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسیدکتری تخصصی کورش فتحی واجارگاهسعید صفایی موحد، مصطفی قادریغلامرضا شمس، اسماعیل جعفری‌، محمد جوادی پور‌، علیرضا عصاره‌،
13 یک‌شنبه1403/04/3110:00سیدعلی هاشمیان بجنوردسرچشمه اندیشه های فلسفی سنایی غزنویدانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتری تخصصیساختمان ادبیات و علوم انسانی, 223احمد خاتمینصراله حکمت، ابوالقاسم اسماعیل پورمطلقسیده مریم ابوالقاسمی، قدرت اله طاهری‌، ناصر نیکوبخت‌، محمود بشیری‌،
14 یک‌شنبه1403/04/3108:00علی نصرتی فیروزسالاریشبیه سازی دینامیک های کسری و کاربردهای آن در تحلیل داده ها: رویکرد شبکه های عصبی آگاه از فیزیکدانشکده علوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم ریاضی, 201کوروش پرند هادی فراهانی، مسعود حجاریان‌، مسعود حجاریان ‌
15 یک‌شنبه1403/04/3113:30سارا نعمتیسنتز و مشخصه یابی غشاهای کایرال بر پایه دکسترین ها برای جداسازی انانتیومرهای دارویی و اسیدهای آمینهدانشکده علوم شیمی و نفتکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان شیمی و نفت, 701سعید نوجوان لیرضا فخاری زواره‌، کورش تبارحیدر ‌
16 یک‌شنبه1403/04/3108:30سیدحسن فاضلی ایردموسیارائه الگوریتم های هیبریدی جدید با استفاده از هردوروش براساس مدل وداده درپایش سلامت سازه هادانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیستدکتری تخصصیدکتر حسابی, 310-پردیس شهید عباسپورنعمت حسنی، محمد صافی ، رضا راستی اردکانی، محمود رضا شیراوند‌، غلامرضا قدرتی‌، علی بخشی‌،
17 یک‌شنبه1403/04/3112:00انسیه رضوان طلبتوسعه سیستم پشتیبانی از تصمیم بالینی به منظور پیش بینی بقای بیمارپژوهشکده فضای مجازیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان پژوهشکده فضای مجازی, اتاق جلساتبهار فراهانیآرزو راستی، میترا مهرآزماشیما طبیبیان‌، مریم ابولحسنی ‌
18 یک‌شنبه1403/04/3108:00مهشید شیخانیمدل ساختاری دلزدگی زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان متاهلدانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم تربیتی و روانشناسی, کلاس شماره 101حسین پورشهریار کلشتریندا نظربلندسعید ایمانی، علی زاده محمدی‌، علی زاده محمدی ‌
19 یک‌شنبه1403/04/3110:30بهرنگ عقیلی نسبتحلیل گلوگاه ها و عدم انطباق فرایند در خدمات لجستیکی با استفاده از فرایندکاویدانشکده مهندسی و علوم کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوسته فریدون شمس‌علیئی صادق علی اکبری، بهار فراهانی‌، بهار فراهانی ‌
20 یک‌شنبه1403/04/3109:00شیرین کاکاوندنیازسنجی بازار مسکن و تأثیرات قانون جهش تولید مسکن بر ساختار فضایی مجموعه شهری قزویندانشکده معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معماری و شهرسازی, سالن دفاعبهزاد ملک پوراصل سیامک بدر، آزاده آقالطیفی‌
21 یک‌شنبه1403/04/3110:00میثم نظری زادهسنجش تاب‌آوری میراثهای زمین‌شناختی منطقه هزار مسجددانشکده علوم زمینکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم زمین, 00منیژه قهرودی تالی علیرضا صالحی پور میلانی، شهرام بهرامی‌
22 یک‌شنبه1403/04/3110:00فاطمه صباحیسیاست مذهبی دولت و زوال صفویاندانشکده اقتصاد و علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم اقتصادی و سیاسی, 106 دانشکده علوم اقتصادی و سیاسیسید محمدعلی حسینی زادهرضا نجف زادهنجمه کیخا، داود غرایاق زندی‌
23 یک‌شنبه1403/04/3110:30فاطمه شعبانی اذینبهینه سازی استخراج و خالص سازی اینولین از ریشه ی گیاه کاسنی(Chicory intybus) با استفاده از رزین های ماکروپروسپژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروییکارشناسی ارشد ناپیوسته مهدی مریدی فریمانی، حسن رضادوست چهاردهمسعود رحیمیعلیرضا قاسم پور، فرهاد رئوفی‌، فرهاد رئوفی ‌
24 یک‌شنبه1403/04/3109:30نیکو دهقان نژادیارزیابی بازیابی اطلاعات شنیداری در موتورهای کاوش و راهنماهای وبی جهان به منظور ارائه الگوی پیشنهادیدانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم تربیتی و روانشناسی, کلاس شماره 316محسن حاجی زین العابدینیامیررضا اصنافیپرستو علیخانی‌، فریبز درودی ‌
25 یک‌شنبه1403/04/3110:00جواد اژیرارزیابی پتانسیل تخلیه آب زیرزمینی به دریا با استفاده از سنجش از دور در خط ساحلی نور، استان مازندران دانشکده علوم زمینکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم زمین, 332یاسر نیک پیمانمحسن احتشامی معین آبادیحمیدرضا ناصری، فرشاد علی جانی‌
26 یک‌شنبه1403/04/3111:00منیژه گودرزینقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی: مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتیدانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته اسماعیل جعفریاباصلت خراسانیحامد عباسی کسانی، امیر شهسواری‌، حامد عباسی کسانی ‌
27 دوشنبه1403/05/0110:00فاطمه جلالوندجایگاه حقوق کودک در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تاکید بر حق سلامتپژوهشکده خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته ماهرو غدیری محمد روشن‌، آرین قاسمی ‌
28 دوشنبه1403/05/0108:30محمد زارعایجاد امپدانس مغناطیسی بزرگ نوارهای پایه کبالت متاثر از انباشت بار سطحی ناهمسانگرددانشکده فیزیکدکتری تخصصیساختمان علوم, دفاعسیدمجید محسنی ارمکی، علی صادقیمجید قناعت شعارمحمدمهدی طهرانچی، امیرمهدی ساعدی‌، حسین محمودی چناری‌، سید محمد حسین خلخالی‌،
29 دوشنبه1403/05/0108:30احسان حبیبیفرم غربالگری اختلالات یادگیری ویژه والدین، دردانش آموزان ابتدایی: ساخت و بررسی ویژگی هایروان سنجی نسخه اولیهدانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسیکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان علوم تربیتی و روانشناسی, کلاس شماره 316سعید اکبری زردخانهجلیل فتح آبادیحسین پورشهریار کلشتری‌، زهرا نقش ‌
30 دوشنبه1403/05/0111:00شقایق حیاتیمطالعه خرده سیستم خط مشی گذاری حوضه آبخیز و رودخانه زاینده رود مبتنی بر مدل ویبل با رویکرد بهبود دانشکده مدیریت و حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته طیبه امیرخانی بهروز قلیچ لی، غلامعلی طبرسا‌
31 دوشنبه1403/05/0110:00فاطمه حسینی نیافردمرگ از دیدگاه ابن مسکویهدانشکده الهیات و ادیانکارشناسی ارشد ناپیوستهساختمان معارف, اتاق مدیر گروه فلسفه و کلامابراهیم نوئیمحسن جاهدرحیم دهقان سیمکانی، علی اکبر عبدل آبادی‌
32 چهارشنبه1403/05/0310:00مائده بنی طالبی دهکردیارزیابی دیدگاه های مبتنی بر غلبه خشونت در قرآن بر اساس تحلیل کمیپژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته قاسم درزی، مصطفی مرادی علیرضا طالب پور، زینب حاجی محمدی‌
33 چهارشنبه1403/05/0309:00فاطمه شیخ زادهتبیین نقش عناصر شهر ایرانی اسلامی در زیست پذیری شهردانشکده علوم زمیندکتری تخصصی جمیله توکلی نیامظفر صرافیلطفعلی کوزه گر کالجی، محسن کلانتری‌، پروانه شاه حسینی‌، ابوالفضل مشکینی‌،